D Kategorija

D  kategorija (autobus) za polaganje vozackog ispita D kategorije, kandidat mora da ima 24 godine zivota, kao i vozacku dozvolu C kategorije duze od 2 godine.

Za upis je potrebna i fotokopija licne karte.

Obuka podrazumeva 7 casova teorije i 10 casova prakticne obuke.

Nakon zavrsene teoretske obuke polaze se teoretski deo ispita, a nakon zavrsene prakticne obuke i prakticni deo ispita.

Lekarsko uverenje (ne starije od godinu dana) za D kategoriju je potrebno nakon polozenog teoretskog dela ispita.