C Kategorija

C kategorija je dozvola za upravljanje teretnim vozilom cija je najveca dozvoljena masa veca od 3.5t. Uslovi za polaganje C kategorije su sledeci:

-za obuku kandidat mora imati minimum 20 godina zivota
-za polaganje ispita minimum 21 godina zivota
-posedovanje B kategorije najmanje 2 godine (ne sme biti probna B)
-vazece lekarsko uverenje za C kategoriju (ne starije odgodinu dana)
-vazeca licna karta

Obuka za C kategoriju podrazumeva teoretsku obuku u trajanju od 7 casova i prakticnu obuku na teretnom vozilu u trajanju od 15 moto casova.
Nakon zavrsene teoretske obuke polaze se teoretski deo ispita, a nakon zavrsene prakticne obuke i prakticni deo ispita.