B Kategorija

B  kategorija je dozvola za upravljanje putnickim vozilom, tj vozilima cija masa nije veca od 3.5t i nemaju vise od 8 mesta za sedenje ne racunajuci sediste za vozaca.
Obuka vozaca se moze vrsiti sa navrsenih 16 godina, a polaganje vozackog ispita sa 17 godina.
Obuka podrazumeva 40 casova teorije i 40 casova prakticne obuke. Nakon zavrsene teoretske obuke polaze se teoretski deo ispita, a nakon zavrsene prakticne obuke i prakticni deo ispita.

Kandidati za polaganje vozackog koji imaju polozen M ili AM, A1, A2 i A kategoriju prilikom obuke za B kategoriju imaju pravo da voze 35 moto casova umesto predvidjenih 40. Za ove kandidate je isti nacin polaganja ispita i isti su uslovi za upis B kategorije.

Lekarsko uverenje (ne starije od godinu dana) za B kategoriju je potrebno nakon polozenog teoretskog dela ispita.

Za upis B kategorije je potrebna je samo vazeca licna karta, ili, ako je lice maloletno, prisustvo roditelja ili staratelja prilikom potpisivanja ugovora.