CE Kategorija

CE kategorija je dozvola za upravljanje vozilom (kamionom sa prikolicom) cije vucno vozilo (kamion) pripada C kategoriji (cija je masa veca od 3.5 tone), a najveca masa prikljucnog vozila (prikolice) je veca od 750 kg. Za obuku i polaganje CE kategorije su sldeci uslovi:

-21 godina zivota
-sa obukom krece kada dobije novu dozvolu C kategorije ili ima staru C kategorije i 21 godinu zivota
-vazece lekarsko uverenje za CE kategoriju
-vazeca licna karta